Shibui Yarn

ShiBui Silk Cloud Yarn

Silk Cloud

60% Kid Mohair, 40% Silk

Shibui Yarn Cima

Cima

70% Superbaby Alpaca, 30% Fine Merino Wool

 

Shibui Staccato Yarn

Staccato

70% Superwash Merino, 30% Silk

Pebble by ShiBui yarn

Pebble

48% Silk, 36% Wool, 16% Cashmere

 

 

   
BACK TO TOP